Beaktats t.o.m. FörfS 828/2021.

13.12.2012/812

Statsrådets förordning om specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 16.3.2017/156, som gäller fr.o.m. 1.1.2018.

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 9 § 3 mom. i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989):

1 §

För ordnande av den högspecialiserade sjukvården finns följande specialupptagningsområden samt sjukvårdsdistrikt som omfattas av dem:

1) Specialupptagningsområdet för Helsingfors universitetscentralsjukhus som omfattar

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt och

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt,

2) Specialupptagningsområdet för Åbo universitetssjukhus som omfattar

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt,

Satakunta sjukvårdsdistrikt,

Vasa sjukvårdsdistrikt,

3) Specialupptagningsområdet för Tammerfors universitetssjukhus som omfattar

Birkalands sjukvårdsdistrikt,

Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt,

Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt,

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt,

4) Specialupptagningsområdet för Kuopio universitetssjukhus som omfattar

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt,

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt,

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt,

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt,

Norra Karelens sjukvårdsdistrikt,

5) Specialupptagningsområdet för Uleåborgs universitetssjukhus som omfattar

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt,

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt,

Kajanalands sjukvårdsdistrikt,

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt,

Lapplands sjukvårdsdistrikt.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om specialansvarsområden inom den specialiserade sjukvården (1077/1990).

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.