Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

13.12.2011/1336

Justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkten (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 19.5.2017/341, som gäller fr.o.m. 1.7.2017.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 kap. 6 § i häktningslagen (768/2005):

1 §

Som häkte för män används Helsingfors, Jokela, Kuopio, Kylmäkoski, Pelso, Pyhäselkä, Riihimäki, S:t Michels, Sukeva, Tavastehus, Uleåborgs, Vanda, Vasa och Åbo fängelse.

I Helsingfors, Pelso och Sukeva fängelse kan endast sådana häktade placeras som väntar på beslut av en fullföljdsdomstol och som samtycker till placeringen.

2 §

Som häkte för kvinnor används Kuopio, Pyhäselkä, Tavastehus, Uleåborgs, Vanda, Vasa och Åbo fängelse.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs justitieministeriets förordning om fängelser som används som häkte (252/2011).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.