Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

13.5.2011/585

Finansministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 17.7.2014/595, som gäller fr.o.m. 1.1.2015. Förordningens 1 § 9 punkten tillämpas dock till och med 31.5.2015, se FMf om magistraternas placeringsorter och enheter 595/2014 2 §.

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 1 mom. i lagen om registerförvaltningen (166/1996), sådan den lyder i lag 1434/2009:

1 §

1) Placeringsort för magistraten i Helsingfors är Helsingfors.

2) Placeringsorter för magistraten i Västra Nyland är Esbo, Lojo och Raseborg.

3) Placeringsorter för magistraten i Östra Nyland är Vanda, Hyvinge och Borgå.

4) Placeringsorter för magistraten i Tavastland är Tavastehus och Lahtis.

5) Placeringsorter för magistraten i Sydöstra Finland är Kouvola, Kotka och Villmanstrand.

6) Placeringsorter för magistraten i Sydvästra Finland är Åbo, Salo, Pargas, Björneborg och Raumo. (15.11.2012/638)

7) Placeringsorter för magistraten i Inre Finland är Jyväskylä och Tammerfors. Magistraten har dessutom en enhet i Mänttä-Vilppula. (15.12.2011/1355)

8) Placeringsorter för magistraten i Västra Finland är Vasa, Karleby och Seinäjoki. Magistraten har dessutom enheter i Jakobstad och Kristinestad.

9) Placeringsorter för magistraten i Östra Finland är Nyslott, S:t Michel, Kuopio, Idensalmi och Åminne. Magistraten har dessutom enheter i Varkaus och Juga.

10) Placeringsorter för magistraten i Norra Finland är Uleåborg, Brahestad och Kajana. Magistraten har dessutom enheter i Ylivieska och Pudasjärvi.

11) Placeringsorter för magistraten i Lappland är Rovaniemi, Kemi och Kittfall. Magistraten har dessutom en enhet i Kemijärvi.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning om magistraternas placeringsorter och enheter (1470/2007).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

15.12.2011/1355:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

15.11.2012/638:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.