Beaktats t.o.m. FörfS 828/2021.

3.2.2011/88

Statsrådets förordning om uppgifterna i den redovisning som avses i 9 a § i partilagen (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphävts genom F 9.2.2017/96, som gäller fr.o.m. 15.2.2017.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 9 a § 3 mom. i partilagen (10/1969), sådant det lyder i lag 683/2010:

1 §

Den redovisning som ett parti ska lägga fram enligt 9 a § 1 mom. i partilagen (10/1969) ska innehålla de uppgifter som bilagorna 1 och 2 till denna förordning förutsätter.

Den redovisning som en förening som avses i understödsbeslutet ska lägga fram enligt 9 a § 1 mom. i partilagen ska innehålla de uppgifter som bilaga 1 till denna förordning förutsätter.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.

Förordningen tillämpas första gången på redovisningen av användningen av det understöd som beviljats för år 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.