Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

21.2.2002/141

Statsrådets förordning om registrerat partnerskap

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.3.2017. Se L 250/2016.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. och 16 § lagen den 9 november 2001 om registrerat partnerskap (950/2001):

1 § (18.10.2007/908)

Vid tillämpning av 10 § i lagen om registrerat partnerskap (950/2001) skall med finskt medborgarskap jämställas medborgarskap i Belgien, Danmark, Island, Kanada, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika och Tyskland.

2 §

Vid prövning av hinder mot registrering av partnerskap, skall magistraten också reda ut om partnerskapet kan registreras i Finland enligt 10 § lagen om registrerat partnerskap. Vid prövning av hinder mot registrering av partnerskap skall i övrigt tillämpas 1, 2 och 5 § äktenskapsförordningen (820/1987).

3 §

Till dem som begär prövning av hinder mot registrering av partnerskap skall ges en skriftlig redogörelse för de rättsliga verkningar som registreringen av partnerskap har.

4 §

Magistraten skall samla alla handlingar som gäller prövning av hinder mot registrering av ett visst partnerskap till en akt. Magistraten skall föra en förteckning över hindersprövningar.

5 §

Den myndighet som avses i 4 § i lagen om registrerat partnerskap är skyldig att utföra registreringen oberoende av var parterna har hemkommun.

6 § (17.3.2005/170)

Bestämmelserna i 6 a, 8, 10 och 11 § samt 16 § 1 mom. i äktenskapsförordningen tillämpas också på registrering av partnerskap.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2002.

Ikraftträdelsestadganden:

17.3.2005/170:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

18.10.2007/908:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2007.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.