Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

14.12.1979/898

Lag om landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 16.11.2012/619, som gäller fr.o.m. 20.11.2012.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (20.12.1991/1636)

Lokal utsökningsmyndighet och myndighet som verkställer domar i brottmål i landskapet Åland är ett landskapsfogdeämbete som lyder under justitieministeriet.

2 § (20.12.1991/1636)

Utmätningsman i landskapet Åland är landskapsfogden.

Landskapsfogden bistås av en biträdande utmätningsman. Den biträdande utmätningsmannen är också stämningsman.

3 § (20.12.1991/1636)

Vid landskapsfogdeämbetet finns en tjänst som landskapsfogde. Om de övriga tjänsterna vid ämbetet stadgas genom förordning.

Chef för landskapsfogdeämbetet är landskapsfogden.

4 § (20.12.1991/1636)

4 § har upphävts genom L 20.12.1991/1636.

5 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1980.

Ätgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.1991/1636:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1992.

Regeringens proposition 50/91, Lagutsk. bet. 3/91

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.