Beaktats t.o.m. FörfS 695/2020.

2.12.1977/872

Lag om landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 13.5.2011/439, som gäller fr.o.m. 1.1.2012.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.2006/1318)

I landskapet Åland finns ett landskapsåklagarämbete som hör till justitieministeriets förvaltningsområde.

Landskapsåklagare är lokal åklagarmyndighet.

2 § (22.12.2006/1318)

Landskapsåklagarämbetets chef är ledande landskapsåklagaren, som utnämns till tjänsten av riksåklagaren.

Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren skall ha avlagt juris kandidatexamen och ha den skicklighet och erfarenhet som behövs för uppgiften.

3 § (22.12.2006/1318)

Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren är allmänna åklagare i landskapet Åland. Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren är direkt underställda riksåklagarens bestämmanderätt.

Ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren åtalas för tjänstefel vid Åbo hovrätt.

4 §

Närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

5 § (22.12.2006/1318)

I fråga om ledande landskapsåklagaren och landskapsåklagaren samt biträdande åklagare gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som bestäms i lagen om häradsåklagare (195/1996).

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

11.3.1997/201:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996, LaUB 20/1996, RSv 237/1996

22.12.2006/1318:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2007.

Tjänsten som ledande landskapsåklagare kan första gången besättas utan att tjänsten lediganslås.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 84/2006, LaUB 19/2006, FvUU 38/2006, RSv 199/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.