Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

6.5.1955/229

Lag om medlemmarnas av statsrådet arvode. (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 8.12.2006/1096, som gäller fr.o.m. 1.1.2007.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Medlem av statsrådet erhåller ett arvode, som motsvarar det sammanlagda beloppet av till innehavare av statens tjänst eller befattning i högsta avlöningsklassen för tiden utgående grundlön och fem ålderstillägg. Erlägges till innehavare av tjänst och befattning dyrortstillägg, har medlem av statsrådet även rätt att som tillägg till arvode erhålla dyrortstillägg, vars belopp motsvarar det dyrortstillägg, som i den dyraste gruppen erlägges till innehavare av tjänst eller befattning i den högsta avlöningsklassen. Statsministern erhåller likväl ovan avsett arvode och dyrortstillägg med tjugo procents förhöjning.

2 § (18.4.1958/170)

2 § har upphävts genom L 170/1958.


Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1955.

Denna lags 2 § skall lända till efterrättelse endast så länge en allmän justering av innehavarnas av statens tjänst eller befattning avlöning enligt gällande stadganden verkställes på grundvalen av förändringar i det officiella levnadskostnadsindexet.

Ikraftträdelsestadganden:

18.4.1958/170:

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.