Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

29.12.1944/1035

Lag angående grunderna för vissa kyrkliga avgifter (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 21.12.2012/1013, som gäller fr.o.m. 1.1.2013.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

I byggande och underhåll av kyrka med vad därtill hör, såsom klockstapel, kyrkogårdsmur, begravningsplats och begravningskapell, samt i byggande och underhåll av församlingshus ävensom i avlönande av församlingstjänare och kyrkobetjäning skola församlingens medlemmar och övriga, som erlägga lön åt prästerskapet, taga del enligt samma grunder, som gälla för prästerskapets avlöning. Enligt enahanda grunder skola ock de kyrkliga avgifter erläggas, beträffande vilkas uttaxering särskilda föreskrifter icke meddelats.

2 §

Genom denna lag upphävas lagen den 13 februari 1908 angående grunderna för uttaxering av vissa kyrkliga avgifter i de evangelisk-lutherska församlingarna samt lagen den 4 augusti 1922 angående grunderna för vissa kyrkliga avgifter.

3 §

Denna lag träder i kraft i varje församling samtidigt som och i den mån lagen den 29 december 1944 om prästerskapets och kantor-orgelnisternas i de evangelisk-lutherska församlingarna avlöning där skall lända till efterrättelse.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.