Beaktats t.o.m. FörfS 666/2020.

25.10.1935/311

Förordning angående verkställighet av lagen om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.7.2011. Se RäddningsL 379/2011 112 §.

På föredragning av socialministern stadgas med stöd av 2 § i lagen den 12 april 1935 om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv följande:

1 §

Såsom lokala ombudsmän i ärenden angående skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv tjänstgöra ombudsmännen vid statens olycksfallsbyrå, vilka böra i sin verksamhet i tillämpliga delar iakttaga vad beträffande statens olycksfallsombudsmän, som tillsatts för ärenden rörande skadestånd för i statens arbeten inträffande olycksfall, är stadgat.

L om olycksfallsverket 389/1965 har upphävts genom L 1528/1995. Se L om överföring av vissa av olycksfallsverkets uppgifter på statskontoret 132/1987.

2 §

Den som önskar ur statsmedel erhålla skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv skall inlämna ansökan därom till i 1 § nämnd lokal ombudsman eller till statens olycksfallsbyrå på sätt i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring är stadgat.

L om arbetares olycksfallsförsäkring har upphävts genom L om olycksfallsförsäkring 608/1948.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1936.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.