Beaktats t.o.m. FörfS 318/2022.

12.4.1935/158

Lag om skadestånd för olycksfall vid räddning av människoliv (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 29.4.2011/379, som gäller fr.o.m. 1.7.2011.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 §

Skadestånd för olycksfall, som inträffar vid räddning av människoliv, erlägges på ansökan ur statsmedel på sätt i lagen om arbetares olycksfallsförsäkring stadgas angående olycksfall i arbete, såvida om skadestånd för sådant olycksfall ej är i annan lag särskilt stadgat eller detsamma skall utgå jämlikt lagen om arbetares olycksfallsförsäkring.

L om arbetares olycksfallsförsäkring har upphävts genom L om olycksfallsförsäkring 608/1948.

2 §

Närmare bestämmelser om lagens tillämpning utfärdas genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1936.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.