Beaktats t.o.m. FörfS 662/2020.

9.5.1932/135

Lag om förekommande av alkoholdryckers insmuggling från öppen sjö (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

1 §

Var, som i öppen sjö utanför Finlands tullgräns uppenbarligen befrämjar eller söker befrämja olovlig införsel av alkoholdrycker genom att möjliggöra deras lossning från fartyg för att föras i land eller annorledes, straffes såsom för smuggling av alkoholdrycker är stadgat.

Såsom i 1 momentet nämnt brott skall ock det anses att fartyg, som i sin last har större mängd alkoholdrycker än vad som bör anses erforderligt för besättningens och passagerarnas behov, uppehåller sig i öppen sjö utanför Finlands territorialvatten under sådana förhållanden, att därmed uppenbarligen avses att möjliggöra olovlig införsel av alkoholdrycker.

2 § (26.10.2001/893)

2 § har upphävts genom L 26.10.2001/893.

3 § (11.3.1997/208)

Besiktning av ett utländskt fartyg och dess last utanför Finlands territorialvatten för uppdagande av brott som nämns i 1 § samt deras beslagtagande med anledning av nämnda brott skall verkställas då riksåklagaren så förordnar, efter att ha prövat att internationellträttsliga och andra rättsliga förutsättningar finns.

På riksåklagaren ankommer också att bestämma när åtal och annat anspråk på grund av denna lag skall väckas mot en utlänning.

4 § (23.4.1976/355)

4 § har upphävts genom L 23.4.1976/355.

Ikraftträdelsestadganden:

20.6.1963/321:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1963.

23.4.1976/355:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

11.3.1997/208:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996, LaUB 20/1996, RSv 237/1996

26.10.2001/893:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 80/2000, LaUB 14/2001, RSv 94/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.