Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

31.5.1930/214

Förordning angående finsk myndighets skyldighet att meddela handräckning åt vissa internationella organ (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 10.4.2015/426, som gäller fr.o.m. 1.10.2015.

På föredragning av justitieministern stadgas härmed:

Då undersökningskommission, förlikningsnämnd, skiljedomstol eller annat liknande organ, som tillsatts för biläggande eller avgörande av internationell tvist, i stöd av en av Finland biträdd konvention hos vederbörande ministerium gjort framställning om delgivning av skriftlig stämning, kallelse eller annan handling, skola med avseende å begäran om sådan handräckning föreskrifterna i I kapitlet av förordningen den 8 juni 1923, om ömsesidigt biträde av finska och utländska myndigheter vid delgivning av handlingar i vissa fall, äga motsvarande tillämpning.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.