Beaktats t.o.m. FörfS 656/2020.

2.4.1926/113

Lag angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig (upphävd)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 25.8.2016/728, som gäller fr.o.m. 1.1.2017.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas härmed:

Vad som i 1 kap. 6 § rättegångsbalken bestäms om personer av manligt kön med avseende på släktskap eller svågerlag, gäller också kvinnor som står i likadant förhållande till varandra samt man och kvinna och också, på grund av äktenskapsförhållande, äkta makar. (1.6.2001/448)

Det alla, som vederbör, till efterrättelse länder.

Ikraftträdelsestadganden:

1.6.2001/448:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2001.

RP 78/2000, LaUB 6/2001, RSv 33/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.