Stickord: Vattenvård

11.6.2015/714
Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön
25.8.2011/980
Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen
29.12.2009/1672
Miljöskyddslag för sjöfarten
20.11.2009/898
Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
30.11.2006/1040
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
23.11.2006/1022
Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön
30.12.2004/1299
Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
29.12.1994/1415
Havsskyddslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.