Stickord: Värnplikt

25.8.2015/1124
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2016–2023
28.12.2007/1461
Statsrådets förordning om civiltjänst
28.12.2007/1446
Civiltjänstlag
28.12.2007/1444
Försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
28.12.2007/1443
Statsrådets förordning om värnplikt
28.12.2007/1438
Värnpliktslag
16.12.1994/1309
Lag om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
20.8.1993/781
Militärunderstödslag
23.12.1953/522
Lag om lön i vissa fall åt värnpliktig, som står i tjänste- eller arbetsförhållande till staten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.