Stickord: Vägtrafik

10.8.2018/729
Vägtrafiklag
7.6.2018/434
Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
28.6.2017/478
Lag om distribution av alternativa trafikbränslen
24.5.2017/320
Lag om transportservice
29.12.2016/1512
Lag om undersökning av trafikolyckor som inträffat på väg eller i terräng
25.8.2016/730
Lag om alkolås
17.5.2013/349
Lag om arbetstid i vägtrafik för förare som är egenföretagare
6.4.2011/401
Statsrådets förordning om körtillstånd för förare av fordon som transporterar farliga ämnen
21.7.2006/694
Lag om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
28.4.2006/305
Lag om förbud för transportföretag från vissa medlemsstater inom Europeiska gemenskapen att utföra inrikes transporter i Finland
9.7.2004/629
Lag om ordnande av utfärdandet av färdskrivarkort
19.12.2002/1245
Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
23.12.1998/1145
Containerförordning
24.6.1998/546
Lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen
10.7.1998/535
Lag om förarexamensverksamhet
4.12.1992/1257
Förordning om användning av fordon på väg
16.3.1982/203
Trafikministeriets beslut om trafikanordningar
5.3.1982/182
Vägtrafikförordning
3.4.1981/267
Vägtrafiklag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.