Stickord: Utsökning

19.12.2017/1023
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i ärenden som gäller utsökningsbesvär
19.5.2011/516
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden
26.6.2009/520
Lag om ikraftträdande av vissa bestämmelser i utsökningsbalken
26.6.2009/519
Lag om Riksfogdeämbetet
20.12.2007/1322
Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet
20.12.2007/1321
Statsrådets förordning om utsökningsväsendets förvaltning
15.6.2007/706
Lag om verkställighet av skatter och avgifter
15.6.2007/705
Utsökningsbalk
30.12.1992/1578
Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
16.7.1990/650
Lag om bostadsrättsbostäder
29.4.1966/258
Jordlegolag
13.6.1929/234
Äktenskapslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.