Stickord: Utlänning

14.12.2017/908
Lag om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal
14.12.2017/907
Lag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
13.4.2012/172
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp
17.6.2011/746
Lag om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel
30.4.2004/301
Utlänningslag
15.2.2002/116
Lag om bemötande av utlänningar som tagits i förvar och om förvarsenheter
18.12.1995/1551
Lag om källskatt för löntagare från utlandet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.