Stickord: Umgängesrätt

12.6.2009/435
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
18.10.1996/729
Förordning om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
16.8.1996/619
Lag om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt
28.6.1994/556
Förordning om vårdnad om barn och umgängesrätt
8.4.1983/361
Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.