Stickord: Tvistemål

12.4.2019/530
Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
13.9.2018/789
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål
29.4.2011/394
Lag om medling i tvistemål och stadfästelse av förlikning i allmänna domstolar
28.11.2008/753
Lag om europeiskt småmålsförfarande
12.4.2006/267
Statsrådets förordning om medling vid brott och i vissa tvister
9.12.2005/1015
Lag om medling vid brott och i vissa tvister
7.4.2000/344
Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.