Stickord: Tjänsteman

11.8.2017/530
Lag om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor
13.12.2016/1126
Justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
14.12.2007/1253
Försvarsministeriets förordning om vistelse- och besökstillstånd, förbudsskyltar, utbildning för en tjänsteman i vakt- eller jourtjänst samt om yrkesmilitärers grundläggande militära kunskaper och kondition
19.12.2003/1197
Lag om riksdagens tjänstemän
18.12.2003/1126
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa tjänstemän inom justitieministeriets förvaltningsområde
30.12.1998/1166
Lag om Finlands Banks tjänstemän
8.11.1996/822
Förordning om arbetstiden för statstjänstemän
21.11.1994/999
Förordning om avgångsbidrag för statstjänstemän
14.11.1994/971
Statstjänstemannaförordning
19.8.1994/750
Statstjänstemannalag
6.6.1969/365
Lag om inkassering av vissa medlemsavgifter ur statstjänstemäns lön
29.12.1922/312
Förordning om verkställighet av lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.