Stickord: Tjänst

13.10.2016/866
Statsrådets förordning om placering av domartjänster som kräver särskilda språkkunskaper
24.10.1986/762
Lag om besättande av statstjänster i vissa gall och om överlämnande av vissa förordningar till riksdagen
30.12.1969/845
Statsrådets förordning om statens konstnärsstipendier
28.11.1969/734
Lag om statens konstnärsstipendier
31.10.1952/361
Förordning angående avlöning i tjänster eller befattningar vid försvarsministeriet och försvarsväsendet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.