Stickord: Straff

15.2.2018/140
Statsrådets förordning om verkställighet av den övervakningstid som ingår i ett kombinationsstraff
1.12.2017/801
Lag om verkställighet av kombinationsstraff
30.4.2015/551
Statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder
10.4.2015/400
Lag om verkställighet av samhällspåföljder
19.12.2013/1077
Statsrådets förordning om övervakning av villkorlig frihet
19.12.2013/1076
Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov
23.8.2013/629
Lag om övervakad frihet på prov
10.4.2012/162
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien och om upphävande av förordning (EU) nr 442/2011 och rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan
16.1.1987/21
Lag om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
12.12.1986/919
Justitieministeriets beslut om verkställighet av fängelsestraff i vissa fall
10.1.1969/1
Lag om avskaffande av vissa bistraff
19.12.1889/39
Strafflag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.