Stickord: Stiftelse

29.12.2016/1552
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
30.4.2015/553
Statsrådets förordning om stiftelseregistret
24.4.2015/488
Lag om införande av stiftelselagen
24.4.2015/487
Stiftelselag
20.12.2013/1048
Lag om tillsynsavgift för stiftelser
30.11.2012/698
Lag om ombildning av Institutet för Ryssland och Östeuropa till stiftelse
21.12.2010/1284
Lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö
27.3.2009/173
Lag om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor
19.10.2006/898
Lag om ombildning av Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petrea till en stiftelse
29.12.1995/1774
Lag om pensionsstiftelser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.