Stickord: Statsunderstöd

19.12.2019/1382
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa
19.12.2019/1341
Statsrådets förordning om energiunderstöd för bostadshus åren 2020–2022
19.12.2018/1278
Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa
19.12.2018/1174
Lag om statlig finansiering för främjande av filmkulturen
20.9.2018/792
Statsrådets förordning om stödjande av nationell nyhetsbyråverksamhet
28.12.2017/1098
Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022
14.12.2017/869
Statsrådets förordning om studiestöd
28.9.2017/657
Statsrådets förordning om stöd till nyhets- och aktualitetsverksamheten vid kanaler som betjänar allmänintresset
29.12.2016/1552
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
29.12.2016/1547
Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner
21.12.2016/1373
Statsrådets förordning om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
29.6.2016/574
Lag om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
9.6.2016/431
Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster
3.6.2016/429
Lag om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
11.6.2015/714
Statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön
2.4.2015/351
Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor
5.2.2015/80
Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
30.12.2014/1354
Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster
18.12.2014/1174
Statsrådets förordning om stödjande av projektverksamhet på landsbygden
14.11.2014/938
Lag om allmänt bostadsbidrag
7.11.2014/903
Lag om fonderna inom området för inrikes frågor
4.9.2014/716
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
27.6.2014/510
Lag om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner
17.1.2014/28
Lag om stödjande av landsbygdens utveckling
30.12.2013/9 år 2014
Lag om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet
28.12.2012/1075
Statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram
26.8.2011/986
Lag om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
3.2.2011/89
Statsrådets förordning om de förfaranden som ska följas när statligt stöd anmäls till kommissionen
30.12.2010/1396
Lag om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
21.12.2010/1284
Lag om statsbidrag till stiftelsen Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiö
22.12.2009/1186
Lag om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden
19.12.2008/1030
Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
5.6.2008/389
Statsrådets förordning om stöd för tidningspressen
28.12.2007/1476
Lag om strukturstöd till jordbruket
8.6.2007/663
Lag om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer
11.5.2007/570
Lag om handikappförmåner
17.11.2006/1006
Lag om statsbidrag till privata arkiv
21.7.2006/612
Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
30.7.2004/686
Lag om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder
19.12.2003/1122
Lag om statsunderstöd till det lokala räddningsväsendet
28.2.2002/166
Statsrådets förordning om fördelningsgrunderna för understöd för reparation av bostäder
27.7.2001/688
Statsunderstödslag
12.7.2001/652
Statsrådets förordning om vuxenutbildningsstöd
29.6.2001/604
Lag om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
28.12.2000/1276
Lag om vuxenutbildningsförmåner
30.12.1997/1412
Lag om utkomststöd
10.1.1997/48
Lag om stöd för skolresor
30.12.1996/1260
Lag om punktskatt på elström och vissa bränslen
20.12.1996/1128
Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn
28.3.1996/205
Lag om räntestöd för lån för bostadsaktiebolagshus
31.12.1994/1583
Förordning om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
16.12.1994/1309
Lag om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död
16.12.1994/1293
Lag om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
21.1.1994/65
Lag om studiestöd
17.12.1993/1204
Lag om räntestöd för ägarbostadslån
20.8.1993/781
Militärunderstödslag
28.5.1993/477
Lag om moderskapsunderstöd
18.12.1992/1330
Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare
21.8.1992/796
Barnbidragslag
3.8.1992/733
Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården
18.9.1987/759
Förordning om service och stöd på grund av handikapp
3.4.1987/380
Lag om service och stöd på grund av handikapp
21.11.1986/825
Lag om koncernbidrag vid beskattningen
7.3.1985/242
Statsrådets beslut om stödjande av byggnadsverksamhet inom renskötseln
8.4.1983/370
Lag om erkännande och verkställighet av utomlands givet beslut angående underhållsbidrag
17.9.1982/672
Förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
20.8.1982/639
Lag om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
18.12.1981/954
Lag om regionalt stödjande av transporter
15.12.1972/813
Förordning om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
15.9.1972/666
Lag om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
28.11.1969/734
Lag om statens konstnärsstipendier
7.2.1964/46
Förordning om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare
3.5.1961/236
Lag om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.