Stickord: Statens egendom

19.3.2015/242
Statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
21.12.2007/1368
Lag om statens bolagsinnehav och ägarstyrning
13.12.2007/1257
Statsrådets förordning om överlåtelse av egendom som tillfallit staten genom arv
25.11.2002/973
Lag om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
30.9.1988/852
Förordning om myrskyddsområden, som inrättats på staten tillhöriga områden
30.9.1988/851
Lag om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden
31.8.1978/693
Förordning om rätt att överlåta och upplåta statens jordegendom och inkomstgivande rättigheter
15.12.1967/559
Förordning angående debitering, uppbörd och redovisning av vissa statens penningfordringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.