Stickord: Statens ämbetsverk och inrättning

30.1.2020/53
Statsrådets förordning om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
29.11.2019/1156
Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
27.6.2019/798
Statsrådets förordning om Åklagarmyndigheten
15.3.2019/304
Lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
8.2.2019/179
Lag om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
19.12.2018/1214
Statsrådets förordning om Trafikledsverket
23.11.2018/1025
Lag om Lantmäteriverket
23.11.2018/935
Lag om Transport- och kommunikationsverket
31.5.2018/420
Statsrådets förordning om Livsmedelsverket
6.4.2018/212
Lag om Meteorologiska institutet
5.12.2017/1036
Justitieministeriets förordning om tvåspråkiga avdelningar vid Brottspåföljdsmyndigheten
28.6.2017/445
Lag om centralen för utredning av penningtvätt
29.6.2016/564
Lag om Utbildningsstyrelsen
22.4.2016/278
Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper
8.4.2016/247
Statsrådets förordning om Forststyrelsen
8.4.2016/235
Lag om statens skogsbruksaktiebolag
8.4.2016/234
Lag om Forststyrelsen
30.12.2015/1739
Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten
30.12.2015/1737
Statsrådets förordning om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar
7.8.2015/1069
Lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
19.12.2014/1197
Lag om förvaltningsavgift till Verket för finansiell stabilitet
19.12.2014/1195
Lag om myndigheten för finansiell stabilitet
27.6.2014/586
Justitieministeriets förordning om åklagarämbetets servicebyråer
27.6.2014/561
Lag om Naturresursinstitutet
30.12.2013/1317
Statsrådets förordning om Nationella centret för utbildningsutvärdering
30.12.2013/1295
Lag om Nationella centret för utbildningsutvärdering
30.12.2013/1233
Lag om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar
13.12.2013/870
Lag om Energimyndigheten
9.8.2013/578
Lag om Patent- och registerstyrelsen
5.12.2012/728
Statsrådets förordning om Konkurrens- och konsumentverket
30.11.2012/661
Lag om Konkurrens- och konsumentverket
16.11.2012/625
Lag om Rättsregistercentralen
21.12.2010/1266
Statsrådets förordning om Säkerhets- och kemikalieverket
17.12.2010/1261
Lag om Säkerhets- och kemikalieverket
27.11.2009/953
Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
13.11.2009/862
Lag om Trafikledsverket
26.6.2009/519
Lag om Riksfogdeämbetet
28.5.2009/346
Statsrådets förordning om statliga myndigheters sigill och stämplar
2.4.2009/229
Statsrådets förordning om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
31.10.2008/669
Lag om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
31.10.2008/668
Lag om Institutet för hälsa och välfärd
16.5.2002/362
Lag om behörighet vid placering av statliga enheter och funktioner
28.4.1989/383
Förordning om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete
10.1.1974/35
Statsrådets beslut angående allmänna bestämmelser om mottagande och användning av donations- och testamentsmedel i statens ämbetsverk och inrättningar.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.