Stickord: Socialvård

26.4.2019/552
Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
29.6.2016/548
Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
25.2.2016/153
Statsrådets förordning om yrkesutbildade personer inom socialvården
26.6.2015/817
Lag om yrkesutbildade personer inom socialvården
20.3.2015/254
Lag om klienthandlingar inom socialvården
30.12.2014/1301
Socialvårdslag
29.12.2011/1554
Lag om delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden
24.7.2009/569
Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården
9.2.2007/159
Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
20.12.2002/1133
Lag om social kreditgivning
22.9.2000/812
Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
9.10.1992/912
Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
3.8.1992/734
Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården
3.8.1992/733
Lag om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården
29.6.1983/607
Socialvårdsförordning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.