Stickord: Skattelättnad

28.12.2012/993
Lag om skattelättnad för investeringsverksamhet skatteåren 2013–2015
30.11.2012/699
Lag om höjda avskrivningar på produktiva investeringar skatteåren 2013–2016
24.4.2009/299
Lag om skattelättnad för vissa aktiebolag som hyr ut bostäder
8.12.1995/1393
Lag om skattelättnader för gravt handikappade företagare
16.12.1994/1230
Förordning om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund
29.7.1988/726
Lag om skattelättnader för depositioner och obligationer
16.4.1982/290
Lag om skattelättnader inom utvecklingsområdena
18.6.1981/433
Lag om skattelättnader för sjöfarten
13.8.1976/680
Lag om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.