Stickord: Sjukvård

24.8.2017/583
Statsrådets förordning om grunderna för brådskande vård och förutsättningarna för jour inom olika medicinska verksamhetsområden
24.8.2017/582
Statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården
30.12.2010/1326
Hälso- och sjukvårdslag
24.6.2010/629
Lag om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
28.6.1994/564
Förordning om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
28.6.1994/559
Lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
17.8.1992/785
Lag om patientens ställning och rättigheter
9.2.1990/152
Lag om privat hälso- och sjukvård
1.12.1989/1062
Lag om specialiserad sjukvård
28.1.1972/66
Folkhälsolag
23.12.1970/822
Förordning angående utlämning för verkställighet av beslut om vård eller behandling
23.12.1970/821
Förordning angående tillämpning mellan Finland samt Danmark, Norge och Sverige av lagen om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling
11.12.1970/761
Lag om utlämning till Danmark, Island, Norge eller Sverige för verkställighet av beslut om vård eller behandling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.