Stickord: Sjukförsäkring

26.3.2015/337
Statsrådets förordning om uttagande av avvikande läkemedelsspecifik självrisk
17.1.2013/27
Statsrådets förordning om ersättning av kostnader för kliniska näringspreparat
17.1.2013/25
Statsrådets förordning om ersättande av kostnader för läkemedelsbehandling av svåra och långvariga sjukdomar
30.12.2004/1335
Statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen
21.12.2004/1224
Sjukförsäkringslag
7.6.1991/899
Förordning om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
18.1.1991/118
Lag om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.