Stickord: Sjötrafik

19.6.2019/782
Sjötrafiklag
19.12.2018/1199
Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen
15.6.2012/395
Lag om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
28.1.2010/76
Statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
29.12.2009/1686
Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
29.12.2009/1672
Miljöskyddslag för sjöfarten
21.12.2007/1277
Lag om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
5.8.2005/623
Lag om fartygstrafikservice
21.12.2004/1206
Lag om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
17.1.2002/37
Statsrådets förordning om sjöräddning
30.11.2001/1145
Sjöräddningslag
4.9.1998/666
Förordning om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg
7.2.1997/124
Sjötrafikförordning
20.6.1996/463
Sjötrafiklag
17.3.1995/370
Lag om tillsyn över fartygssäkerheten
8.3.1991/512
Förordning innefattande trafikstadga för kanaler och rörliga broar
18.6.1981/433
Lag om skattelättnader för sjöfarten
30.11.1979/846
Förordning om utmärkning av farlederna
30.3.1978/252
Förordning om förhindrande av sammanstötning i inre farvatten (Regler för inre farvatten 1978)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.