Stickord: Rättshjälp

4.7.2016/608
Justitieministeriets förordning om rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten, om rättshjälpsbyråernas och intressebevakningsbyråernas verksamhetsställen samt om de kommuner för vilkas intressebevakningstjänster rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet ansvarar
10.4.2015/426
Lag om internationell rättslig hjälp och om erkännande och verkställighet av domar på civil- och handelsrättens område
24.4.2008/290
Statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp
30.12.2002/1313
Lag om gemensamma utredningsgrupper
23.5.2002/388
Statsrådets förordning om rättshjälp
5.4.2002/257
Rättshjälpslag
5.1.1994/13
Förordning om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
5.1.1994/12
Lag om behörighet för och rättshjälp till tribunalen som behandlar brott som begåtts i det forna Jugoslavien
5.1.1994/4
Lag om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
23.6.1975/470
Förordning om inbördes rättshjälp mellan de nordiska länderna genom delgivning och bevisupptagning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.