Stickord: Rättegång

5.7.2019/808
Lag om rättegång i förvaltningsärenden
31.1.2013/100
Lag om rättegång i marknadsdomstolen
29.5.2009/362
Lag om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
28.11.2008/753
Lag om europeiskt småmålsförfarande
13.4.2007/444
Lag om grupptalan
30.3.2007/381
Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
30.3.2007/370
Lag om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
14.12.2001/1311
Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
11.7.1997/689
Lag om rättegång i brottmål
5.1.1994/11
Lag om immunitet i vissa fall för personer som deltar i rättegång och förundersökning
6.1.1984/21
Lag om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar
25.3.1983/328
Lag om införande av militära rättegångslagen
25.3.1983/326
Militär rättegångslag
29.3.1974/269
Lag om ersättning av statsmedel till statsanställda för kostnader för vissa rättegångar
15.12.1972/813
Förordning om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
15.9.1972/666
Lag om bestridande av bevisningskostnader med statens medel
19.12.1889/39
Strafflag
1.1.1734/4
Rättegångsbalk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.