Stickord: Olycksfallsersättning

29.12.2016/1522
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
29.12.2016/1521
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
24.4.2009/276
Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
21.12.1990/1213
Lag om ersättning för olycksfall som orsakats civilpersoner av krigsmateriel
29.12.1967/625
Lag om olycksfallsersättning i vissa fall åt den som lämnat bistånd vid fullgörandet av tjänsteåliggande
8.12.1967/533
Lag om erläggande av vissa skadestånd för olycksfall i ett för allt
30.12.1946/894
Lag om skadestånd för olycksfall åt personer, som intagits i särskilda straff-, underhålls- och vårdanstalter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.