Stickord: Miljövård

22.2.2019/246
Lag om stödjande av sanering av förorenade områden
17.1.2019/138
Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall
5.5.2017/252
Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
26.1.2017/79
Statsrådets förordning om luftkvaliteten
29.1.2015/64
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel
18.12.2014/1250
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
4.9.2014/713
Statsrådets förordning om miljöskydd
27.6.2014/527
Miljöskyddslag
3.7.2014/520
Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
3.7.2014/519
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
14.3.2013/190
Statsrådets förordning om utvinningsavfall
17.6.2011/646
Avfallslag
9.9.2010/800
Statsrådets förordning om miljöskydd i samband med stenbrott, annan stenbrytning och stenkrossar
28.1.2010/76
Statsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten
29.12.2009/1672
Miljöskyddslag för sjöfarten
20.11.2009/898
Lag om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
13.8.2004/768
Lag om inlösningstillstånd för vissa projekt som påverkar användningen av miljön
5.7.2001/621
Statsrådets förordning om buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus
18.10.1996/28 år 1998
Lag om skydd för miljön i Antarktis
24.1.1986/64
Lag om kommunernas miljövårdsförvaltning
13.7.1973/609
Lag om statsgarantier för miljövårds- och energiinvesteringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.