Stickord: Lantbruksstöd

17.11.2016/982
Statsrådets förordning om extraordinärt anpassningsstöd och ytterligare stöd till mjölkproducenter 2016
9.6.2016/431
Statsrådets förordning om statsunderstöd för jordbruksrådgivningstjänster
11.6.2015/712
Statsrådets förordning om övervakning av arealer och arealbaserade stöd som finansieras av Europeiska unionen
24.3.2015/327
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning
19.3.2015/241
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk
19.3.2015/240
Statsrådets förordning om strukturstöd till jordbruket
19.3.2015/239
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion, ersättning för djurens välbefinnande och ersättning för icke-produktiva investeringar 2015
19.3.2015/238
Statsrådets förordning om ersättning för icke-produktiva investeringar
19.3.2015/237
Statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion
19.3.2015/236
Statsrådets förordning om kompensationsersättning
19.3.2015/235
Statsrådets förordning om miljöersättning
19.3.2015/234
Statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
12.2.2015/121
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
29.1.2015/59
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
8.1.2015/5
Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård
8.1.2015/4
Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren
30.12.2014/1360
Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare
26.9.2013/695
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för år 2013, transportbidrag för mjölk för år 2012 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för år 2013
15.3.2013/193
Lag om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket
15.3.2013/192
Lag om verkställighet av jordbruksstöd
12.4.2012/169
Statsrådets förordning om övervakning av nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2012
1.12.2011/1197
Statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk år 2012
28.12.2007/1476
Lag om strukturstöd till jordbruket
21.7.2006/612
Lag om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk
21.7.2006/603
Lag om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
28.12.2001/1559
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
24.10.1997/947
Lag om stödjande av grundtorrläggning
16.12.1994/1293
Lag om avträdelsestöd för lantbruksföretagare
18.12.1992/1330
Lag om avträdelseersättning för lantbruksföretagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.