Stickord: Kreditinstitut

1.12.2016/1031
Statsrådets förordning om krav på yrkesmässiga kvalifikationer för kreditgivare och kreditförmedlare i fråga om konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
14.10.2016/853
Lag om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare
14.10.2016/852
Lag om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom
19.12.2014/1194
Lag om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
28.8.2014/699
Finansministeriets förordning om undantag som tillämpas på begränsningarna av stora exponeringar mot kunder för kreditinstitut och värdepappersföretag samt finans- och försäkringskonglomerat
8.8.2014/610
Kreditinstitutslag
14.6.2013/423
Lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
28.12.2001/1502
Sparbankslag
28.12.2001/1501
Lag om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
18.6.1998/445
Lag om statens specialfinansieringsbolags kredit-, borgens- och kapitalplaceringsverksamhet
23.12.1977/1015
Lag om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.