Stickord: Kravöverensstämmelse

21.12.2016/1440
Statsrådets förordning om explosiva varors överensstämmelse med kraven
16.12.2016/1140
Lag om explosiva varors överensstämmelse med kraven
16.12.2016/1139
Lag om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
16.12.2016/1137
Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
22.4.2016/278
Lag om anmälda organ för vissa produktgrupper
25.11.2005/920
Lag om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.