Stickord: Konsumentskydd

14.12.2017/901
Lag om kombinerade resetjänster
4.2.2014/110
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
4.2.2014/109
Justitieministeriets förordning om normaltaxa för telefonkommunikation som gäller ett avtal om konsumtionsnyttigheter
22.7.2011/920
Konsumentsäkerhetslag
28.3.2011/291
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen
2.9.2010/790
Statsrådets förordning om information som ska lämnas i ett avbetalningsavtal
2.9.2010/789
Statsrådets förordning om den information som ska lämnas till en konsument om ett kreditavtal
11.9.2008/601
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
23.6.2004/613
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster
15.2.2001/130
Statsrådets förordning om uppgifter som skall lämnas vid marknadsföring av bostäder
21.12.2000/1189
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande
17.8.1992/785
Lag om patientens ställning och rättigheter
9.2.1990/152
Lag om privat hälso- och sjukvård
1.12.1989/1062
Lag om specialiserad sjukvård
20.1.1978/38
Konsumentskyddslag
28.1.1972/66
Folkhälsolag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.