Stickord: Konkurs

23.5.2019/707
Justitieministeriets förordning om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
16.6.2004/502
Justitieministeriets förordning om konkursärenden
20.2.2004/120
Konkurslag
31.1.1995/111
Förordning om övervakning av förvaltningen av konkursbon
31.1.1995/109
Lag om övervakning av förvaltningen av konkursbon
30.12.1992/1578
Lag om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning
26.4.1991/758
Lag om återvinning till konkursbo
16.7.1990/650
Lag om bostadsrättsbostäder
29.4.1966/258
Jordlegolag
13.6.1929/234
Äktenskapslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.