Stickord: Kommun

11.7.2019/893
Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna
8.2.2019/166
Lag om kommunernas kulturverksamhet
28.11.2017/779
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2018
24.11.2016/1022
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2017
29.6.2016/548
Lag om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
24.11.2015/1355
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2016
10.4.2015/410
Kommunallag
26.11.2013/840
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2014
13.12.2012/53 år 2013
Statsrådets förordning om kommunernas språkliga status åren 2013–2022
27.11.2012/745
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2013
30.12.2010/1408
Lag om ett utredningsförfarande i syfte att främja samarbetet i vissa stadsregioner
30.3.2010/210
Lag om anordnande av landsbygdsförvaltningen i kommunerna
24.11.2009/989
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2010
1.12.2008/926
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2009
13.4.2007/449
Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
11.12.2003/1055
Statsrådets förordning om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
12.4.1995/557
Lag om kommunens fastighetsingenjör
6.1.1984/21
Lag om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar
29.12.1973/955
Lag om allmän dyrortsklassificering av kommunerna
24.7.1972/572
Lag om sammanslagningsersättningar och -understöd åt kommuner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.