Stickord: Kemikalie

21.5.2015/685
Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier
29.1.2015/64
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel
9.8.2013/599
Kemikalielag
20.12.2012/856
Statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier
3.6.2005/390
Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
9.8.2001/715
Statsrådets förordning om kemiska agenser i arbetet
22.12.1993/1433
Aerosolförordning
15.4.1985/313
Handels- och industriministeriets beslut om brännbara vätskor

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.