Stickord: Internationellt samarbete

12.4.2019/530
Lag om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
28.6.2017/418
Lag om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd
23.1.2009/26
Lag om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
16.1.1987/22
Förordning om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder
21.12.1979/947
Lag om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar
24.1.1930/22
Lag om handräckning, som i Finland bör meddelas vissa internationella organ, samt om sådana organs befogenhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.