Stickord: Handling

28.11.2019/1101
Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen
22.10.2015/1275
Statsrådets förordning om vissa åtgärder och handlingar i faderskapsärenden
15.4.2015/450
Justitieministeriets förordning om handlingar om gruppbyggande
20.3.2015/254
Lag om klienthandlingar inom socialvården
20.10.2005/835
Statsrådets förordning om skyddsdokument vid bostadsköp
6.6.2003/434
Förvaltningslag
30.12.1999/1346
Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
12.11.1999/1030
Förordning om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet
21.5.1999/621
Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet
20.12.1996/1118
Lag om förskottsuppbörd
29.11.1996/931
Lag om överlåtelseskatt
18.12.1995/1558
Lag om beskattningsförfarande
18.12.1995/1551
Lag om källskatt för löntagare från utlandet
26.6.1992/552
Lotteriskattelag
17.12.1965/655
Förordning om insändande av vissa handlingar till domstolar
7.5.1965/248
Lag om insändande av vissa handlingar till domstolar
12.7.1940/378
Lag om skatt på arv och gåva
9.10.1931/281
Lag om deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till befrielse från annan fullgörelseskyldighet
14.8.1901/34A
Lag om dödande af urkunder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.