Stickord: Fordon

30.12.2019/1508
Lag om flyttning av fordon
19.12.2018/1196
Statsrådets förordning om handel med samt installation och reparation av trafikförnödenheter
14.12.2018/1123
Lag om avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
6.3.2015/175
Lag om registrering av fordon
12.2.2015/123
Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon
18.12.2014/1270
Statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning
13.12.2013/958
Lag om ordnande av enskilt godkännande av fordon
13.12.2013/957
Lag om fordonsbesiktningsverksamhet
29.12.2011/1509
Lag om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon
11.10.2007/893
Statsrådets förordning om registrering av fordon
7.4.2006/274
Kommunikationsministeriets förordning om traktorers, motorredskaps, terrängfordons, till dem hörande släpvagnars samt släpanordningars konstruktion och utrustning
30.12.2003/1280
Bränsleavgiftslag
20.5.2003/408
Kommunikationsministeriets förordning om dubbar på fordonsdäck
19.12.2002/1252
Kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
11.12.2002/1250
Kommunikationsministeriets förordning om två- och trehjuliga fordons samt fyrhjulingars konstruktion och utrustning
19.12.2002/1248
Kommunikationsministeriets förordning om bilars och släpvagnars konstruktion och utrustning
19.12.2002/1245
Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon som används i trafik
19.12.2002/1244
Statsrådets förordning om godkännande av fordon
11.12.2002/1090
Fordonslag
4.12.1992/1257
Förordning om användning av fordon på väg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.