Stickord: Fond

22.2.2019/213
Lag om placeringsfonder
2.4.2015/351
Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor
7.11.2014/903
Lag om fonderna inom området för inrikes frågor
7.3.2014/162
Lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder
18.11.2010/988
Statsrådets förordning om personalfonder
5.11.2010/934
Personalfondslag
22.12.2006/1297
Lag om statens pensionsfond
30.12.2004/1409
Statsrådets förordning om oljeskyddsfonden
30.12.2004/1406
Lag om oljeskyddsfonden
11.4.2003/306
Lag om brandskyddsfonden
14.12.1998/957
Förordning om statsgarantifonden
9.10.1998/745
Lag om statens televisions- och radiofond
18.6.1998/444
Lag om statsgarantifonden
19.12.1997/1173
Lag om fastighetsfonder
16.12.1994/1206
Lag om interventionsfonden för jordbruket
24.8.1990/717
Lag om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
15.12.1989/1144
Lag om statens bostadsfond
29.6.1976/562
Lag om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget
16.12.1966/657
Lag om gårdsbrukets utvecklingsfond

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.