Stickord: Folkpensionsanstalten

6.11.2009/851
Lag om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller tolktjänst för handikappade
19.10.2006/898
Lag om ombildning av Folkpensionsanstaltens interna rehabiliteringsbolag Petrea till en stiftelse
15.7.2005/566
Lag om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
17.8.2001/731
Lag om Folkpensionsanstalten
30.12.1993/1501
Mervärdesskattelag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.