Stickord: Fiske

24.3.2017/176
Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
9.12.2016/1050
Statsrådets förordning om ett kvotsystem för det kommersiella fisket
9.12.2016/1048
Lag om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik
26.11.2015/1360
Statsrådets förordning om fiske
10.4.2015/379
Lag om fiske
19.12.2014/1188
Lag om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
28.12.2012/998
Lag om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
22.12.2005/1157
Lag om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
1.1.1734/2
Byggningabalk

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.